Μέθοδοι αντισύλληψης

Μέθοδοι αντισύλληψης

Με τον όρο αντισύλληψη αναφερόμαστε στις μεθόδους που εφαρμόζονται με σκοπό να αποφευχθεί μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη.

Μέθοδοι αντισύλληψης:


1.Φυσικές μέθοδοι

α. Ημερολογιακός προσδιορισμός των γόνιμων ημερών

Είναι σχετικά δύσκολο να γίνει με απόλυτη ακρίβεια, γι’ αυτό και στα ζευγάρια που στηρίζονται στη μέθοδο αυτή το ποσοστό των ανεπιθύμητων κυήσεων είναι εξαιρετικά υψηλό. Αυτό οφείλεται αφενός στο ότι η ημέρα κατά την οποία θα γίνει η ωοθυλακιορρηξία και η απελευθέρωση του ωαρίου είναι δυνατόν να παρουσιάσει απρόβλεπτες διακυμάνσεις ακόμα και σε γυναίκες με σταθερό κύκλο, και αφετέρου στη ποικίλη διάρκεια ζωής του ωαρίου(1-2 ημέρες ζωής) και του σπερματοζωαρίου(2-4 ή και 7 ημέρες).Πολλά ζευγάρια προσπαθούν να υπολογίζουν τις γόνιμες ημέρες χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό μεθόδων:

• Την ημερομηνία της τελευταίας περιόδου
• Σημειώνοντας τις αυξομειώσεις στη θερμοκρασία της κατά τη διάρκεια του κύκλου
• Παρατηρώντας τις αλλαγές στην υφή του υγρού που εκκρίνει ο τράχηλος

β. Μέτρηση της θερμοκρασίας του σώματος

Ένας άλλος τρόπος καθορισμού της ημέρας που γίνεται η ωοθυλακιορρηξία (γόνιμες μέρες) ,είναι η μέτρηση της θερμοκρασίας σώματος, δεδομένου ότι έχει παρατηρήσει πως αυτή είναι κατά μερικά δέκατα αυξημένη στο δεύτερο μισό του κύκλου μετά την απελευθέρωση του ωαρίου. Επειδή όμως η θερμοκρασία του σώματος είναι δυνατόν να επηρεαστεί και από άλλους παράγοντες( πχ ίωση), η μέθοδος αυτή συχνά δίνει εσφαλμένα στοιχεία, που οδηγούν φυσικά σε λάθος υπολογισμό των ασφαλών ημερών και σε ανεπιθύμητες κυήσεις.

γ. Θηλασμός

Στις μεθόδους αντισύλληψης θα μπορούσε να συμπεριληφθεί και ο θηλασμός. Ωστόσο ωοθυλακιορρηξία μπορεί να συμβεί σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά τον τοκετό και παρότι η γυναίκα θηλάζει. Το ποσοστό αποτυχιών της μεθόδου αυτής είναι 25 ανεπιθύμητες κυήσεις στις 100 γυναίκες. Συμπερασματικά λοιπόν είναι εξαιρετικά αναξιόπιστη μέθοδος.

2.Μέθοδοι που εφαρμόζονται από τον άνδρα


α. Διακεκομμένη συνουσία ή μέθοδος απόσυρσης

Με άλλα λόγια η αποφυγή εκσπερμάτισης στον κόλπο της γυναίκας. Αποτελεί μια πολύ διαδεδομένη μέθοδο. Έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες αποτυχίας και πρέπει να αποφεύγεται λόγω της σοβαρής αναξιοπιστίας της.

β. Ανδρικό προφυλακτικό

Αποτελεί την πιο διαδεδομένη μέθοδο αντισύλληψης. Το προφυλακτικό, εφόσον χρησιμοποιείται σωστά προσφέρει επίσης μεγάλη προστασία έναντι όλων των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων και αποτελεί μέθοδο εκλογής για τις περιπτώσεις εκείνες όπου ο άνδρας ή γυναίκα δεν έχουν σταθερό ερωτικό σύντροφο. Ποσοστό αποτυχίας της μεθόδου οφείλεται στη τυχόν κακή ποιότητα του υλικού από το οποίο είναι κατασκευασμένο το προφυλακτικό ή η χρήση του πέρα από την αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης, με συνέπεια να υπάρχει κίνδυνος να σπάσει. Επίσης η ταυτόχρονη χρήση λιπαντικών ή άλλων ουσιών μπορεί να επηρεάσουν την ανθεκτικότητα του προφυλακτικού, ενώ η μη αφαίρεση του αμέσως μετά το τέλος της σεξουαλικής επαφής μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη διαφυγή κάποιας ποσότητας σπέρματος στον κόλπο.

γ. Στειροποίηση

Αυτή η μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί στον άνδρα και κατά τη μέθοδο αυτή γίνεται εκτομή των σπερματικών πόρων και καθίσταται αδύνατη η δίοδος των σπερματοζωαρίων διαμέσου αυτών. Η μέθοδος αυτή είναι εξαιρετικά αποτελεσματική όμως πρέπει να τονιστεί ότι η εφαρμογή της πρέπει να γίνεται σε άνδρες που έχουν αποφασίσει ότι δε θέλουν να είναι γόνιμοι.

3. Μέθοδοι που εφαρμόζονται από την γυναίκαΟι μέθοδοι που εφαρμόζονται από την γυναίκα διακρίνονται σε τέσσερις τύπους: σε εκείνες που η εφαρμογή τους γίνεται από τον κόλπο, σε εκείνες που εφαρμόζονται στην κοιλότητα της μήτρας, σε εκείνες που παρέχουν αντισύλληψη με τροποποίηση του ορμονικού περιβάλλοντος του οργανισμού και τέλος σε εκείνες κατά τις οποίες αποφράσσονται οι σάλπιγγες.

α. Κολπικό διάφραγμα

Είναι φτιαγμένο από καουτσούκ και τοποθετείται το βάθος του κόλπου, έτσι ώστε να καλύπτει τον τράχηλο της μήτρας και να εμποδίζει τη δίοδο των σπερματοζωαρίων προς αυτόν. Υπάρχουν διάφορα μεγέθη διαφράγματος και κάθε γυναίκα θα πρέπει να χρησιμοποιεί το μέγεθος εκείνο που ταιριάζει καλύτερα στον κόλπο της. Ο γυναικολόγος πρέπει να διδάξει τη γυναίκα πώς να τοποθετεί το διάφραγμα και εκείνη να εξασκηθεί στη χρήση του.

β. Ενδομήτριο σπείραμα ή Σπιράλ

Αποτελεί μια αξιόπιστη μέθοδο αντισύλληψης. Τα σπειράματα κατασκευάζονται από ειδικό πλαστικό υλικό και τα περισσότερα από αυτά περιέχουν επίσης και χαλκό. Ο χαλκός ενεργοποιεί διάφορες ουσίες και ένζυμα τα οποία με τη σειρά τους καταστρέφουν τα σπερματοζωάρια και εμποδίζουν την εμφύτευση του γονιμοποιημένου ωαρίου στη μήτρα. Το σχήμα των σπειραμάτων που έχουν κατασκευαστεί ποικίλουν ,γενικά όμως είναι έτσι φτιαγμένα ώστε να εφαρμόζουν όσο το δυνατόν καλύτερα στη κοιλότητα της μήτρας.

Η κατάλληλη χρονική περίοδος για την τοποθέτηση τους είναι οι τελευταίες ημέρες μιας περιόδου ή οι αμέσως επόμενες μετά το τέλος της.

Αν μια γυναίκα επιθυμεί να χρησιμοποιήσει το σπείραμα μετά το τέλος της εγκυμοσύνης της, η τοποθέτηση του θα πρέπει να γίνει καλύτερα έναν με δύο μήνες μετά τον τοκετό.

Το σπείραμα πρέπει αφαιρείται και να αντικαθίσταται με άλλο καινούργιο κάθε 2-4 χρόνια ,εφόσον φυσικά δεν υπάρχουν προβλήματα στο ενδιάμεσο διάστημα.

Παρενέργειες:

• Έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση στη συχνότητα της εμφάνισης σαλπιγγίτιδας και γενικά πυελικής φλεγμονής
• Έχει ενοχοποιηθεί για αύξηση του κινδύνου εμφάνισης έκτοπης κύησης
• Το 5-15% των γυναικών που χρησιμοποιούν σπείραμα εμφανίζει αύξηση της ποσότητας του αίματος που χάνεται με την περίοδο τους, ενώ παράλληλα εντονότερος είναι και ο πόνος που αισθάνονται κατά τις μέρες της περιόδου, ιδίως κατά τους πρώτους μήνες μετά την εισαγωγή του σπειράματος.

γ. Αντισυλληπτικό χάπιΤα αντισυλληπτικά δισκία περιέχουν δύο ενεργά συστατικά κάποιο οιστρογόνο και έναν τύπο προγεσταγόνου και εφόσον λαμβάνονται σωστά αποτελούν την αποτελεσματικότερη αναστρέψιμη μέθοδο αντισύλληψης έχοντας τις λιγότερες αποτυχίες ,τις λιγότερες δηλαδή ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες κατά το διάστημα που χρησιμοποιούνται.

Το αντισυλληπτικό δισκίο:

• Eμποδίζει την ωοθυλακιορρηξία, την απελευθέρωση δηλαδή του ωαρίου της γυναίκας
• Μεταβάλλει τη βλέννα που υπάρχει στον τράχηλο της μήτρας κάνοντάς την πυκνότερη και αδιαπέραστη εμποδίζοντας την δίοδο των σπερματοζωαρίων προς τις σάλπιγγες, όπου γίνεται η συνάντηση με το ωάριο.
• Τροποποιεί τη δομή του ενδομητρίου ώστε ακόμα και αν πραγματοποιηθεί η σύλληψη , το γονιμοποιημένο ωάριο να μην μπορεί να εμφυτευθεί σε αυτό.
• Εμποδίζει την επιλογή και την ανάπτυξη του επικρατούντος ωοθυλακίου.

Επιπλέον τα αντισυλληπτικά δισκία έχουν και ευεργετικά αποτελέσματα στον οργανισμό της γυναίκας

1. Μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης
• Καρκίνου ωοθηκών
• Καρκίνου ενδομητρίου
• Καρκίνου του παχέος εντέρου
• Σαλπιγγίτιδας και πυελικής φλεγμονής
2. Περιορίζει τους πόνους περιόδου
3. Έχει πολύ καλά αποτελέσματα σε γυναίκες με πολυκυστικές ωοθήκες και ενδομητρίωση
4. Ελαττώνει την πιθανότητα ανάπτυξης λειτουργικών κύστεων στις ωοθήκες
5. Ομαλοποιεί ακανόνιστες περιόδους

Παρενέργειες:

Κατά τους πρώτους 2-3 μήνες της λήψης των αντισυλληπτικών δισκίων υπάρχει πιθανότητα να παρατηρηθεί

• Αίσθημα ναυτίας, ζάλης και εμετό
• Πονοκέφαλο
• Αύξηση του σωματικού βάρους ( κάτι τέτοιο συμβαίνει πολύ σπάνια και τα κιλά χάνονται πολύ εύκολα ,σε καμία περίπτωση δεν αλλάζει ,όπως κακώς λέγεται, ο μεταβολισμός της γυναίκας)
• Ευαισθησία στους μαστούς ( υποχωρεί συνήθως μετά τους πρώτους μήνες)
• Ήπιες αιμορραγίες κατά τους πρώτους 2-3 μήνες (συχνότερα στις γυναίκες που καπνίζουν καθώς και σε εκείνες που δεν παίρνουν το χάπι σε σταθερή ώρα καθημερινά)
• Μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας

Υπάρχουν όμως και κάποιες γυναίκες οι οποίες δεν πρέπει να παίρνουν το αντισυλληπτικό χάπι:

Αντενδείκνυται απόλυτα σε γυναίκες:

• ηλικίας 35 ετών και άνω που καπνίζουν
• με χρόνια νόσο του ήπατος
• με καρδιαγγειακά προβλήματα
• με ιστορικό θρομβώσεων
• με διαταραχές χοληστερίνης και τριγλυκεριδίων
• με ημικρανίες που έχουν νευρολογική βάση
• με διαγνωσμένο καρκίνο του μαστού
• με υπέρταση ή διαβήτη

δ. Επείγουσα αντισύλληψηΑν μία γυναίκα είχε κάποια σεξουαλική επαφή χωρίς καμία προφύλαξη είτε σε περιπτώσεις όπου απέτυχε η αντισυλληπτική μέθοδος που χρησιμοποίησε , μπορεί να προβεί στην επείγουσα αντισύλληψη. Η μέγιστη καθυστέρηση για τη λήψη του σκευάσματος είναι οι 72 ώρες. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε καμία περίπτωση η επείγουσα αντισύλληψη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατ’ επανάληψη ,υποκαθιστώντας τις συστηματικές μεθόδους , παρά μόνο περιστασιακά. Και αυτό γιατί η υπερδοσολογία μπορεί να οδηγήσει σε διαταραχές του κύκλου.

ε. Γυναικεία στειροποίησηΣτην ομάδα αυτή περιλαμβάνονται τεχνικές που αποσκοπούν στη διακοπή της συνέχειας του αυλού των σαλπίγγων ούτως ώστε να μην είναι δυνατή η συνάντηση του ωαρίου με το σπερματοζωάριο. Κάτι τέτοιο μπορεί να πραγματοποιηθεί με διάφορες μεθόδους όμως θα πρέπει να επιλέγεται μόνο όταν το ζευγάρι είναι απόλυτα βέβαιο ότι δεν επιθυμεί να τεκνοποιήσει.

Eνδιαφέρεστε να κλείσετε ραντεβού;

Συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα ή κλείστε το ραντεβού σας τηλεφωνικά!

Φόρμα Επικοινωνίας